Tłumaczenie stron internetowych

Tłumaczenie stron internetowych

Otwórz się na cały Świat

Tłumaczenie strony internetowej jest obecnie złotym standardem jeśli chodzi o wprowadzanie oferty na rynki zagraniczne. Klienci zdążyli przywyknąć do tego, że marka powinna mówić do nich w ich rodzimym języku. Wobec tego każda szanująca się firma ma kilka wersji językowych swojej witryny. Sam fakt posiadania wielojęzycznej strony nie jest jednak prostą receptą na powodzenie przedsięwzięcia.

Dużo więcej niż tłumaczenie

Informacje udostępniane na stronie internetowej w dobie postępującej informatyzacji mają ogromną moc. W zależności od formy przekazu i stylu mogą tworzyć pozytywny bądź negatywny wizerunek marki. Faktem jest, że obecnie nie wystarczy już tylko opracowanie treści w odpowiednim języku ojczystym, ale konieczne staje się dostosowanie przekazu do potrzeb i oczekiwań konsumenta. Definicja sukcesu we wprowadzaniu oferty na rynki zagraniczne jest więc niezwykle prosta i zawiera się w jednym słowie – lokalizacja.

Lokalizacja stron internetowych w praktyce

Lokalizacja witryny to nic innego jak działania mające na celu dostosowanie do specyfiki lokalnego rynku pod względem językowym i kulturowym. Jest to efekt złożonego procesu, który obejmuje kilka etapów:

  • tłumaczenie
  • dostosowanie do zwyczajów językowych i kulturowych panujących w danym kraju
  • dopasowanie do sposobu komunikacji przyjętego w grupie konsumenckiej

W efekcie otrzymujemy komunikat „skrojony na miarę”, a więc uwzględniający zwyczaje i oczekiwania klientów danej marki. To konieczne w dobie łatwej dostępności wszelkich produktów i jednocześnie wysokiej konkurencyjności. Każda firma, która chce utrzymać się na rynku, musi zacząć porozumiewać się z klientem w jego języku. Oczywiste, że oferta marki produkującej odzież młodzieżową napisana w języku naukowym spotka się z odrzuceniem, dlatego powierzenie stworzenia innych wersji językowych firmowej witryny profesjonalistom jest mądrą i długoterminową inwestycją.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi lokalizacyjne?

  • Po pierwsze: Oferujemy wsparcie językowe i techniczne podczas całego „życia produktu”.
  • Po drugie: Świadczymy usługi interdyscyplinarne, więc oferujemy pomoc w każdym aspekcie Twojej działalności.
  • Po trzecie: Jesteśmy nastawieni na długotrwałą współpracę na każdym etapie wprowadzania produktu na rynek.
  • Naturalnym efektem kompletności usług jest spójność wszystkich przygotowywanych przez nas materiałów, a każdy element zostaje podporządkowany jednej koncepcji marketingowej.