Tłumaczenia fachowe into Polish

Specjalizacje tłumaczeń

Fachowa terminologia

Nasza oferta skierowana jest do firm chcących rozpocząć działalność na polskim rynku lub do przedsiębiorstw, które już skierowały swoje produkty do polskich odbiorców. Świadczymy usługi graficzne i językowe, które pomagają tworzyć profesjonalny wizerunek firmy poprzez udaną komunikację z klientami. Naszym celem jest przygotowywanie przekładów z języka niemieckiego i angielskiego na najwyższym poziomie językowym.

Realizujemy liczne projekty tłumaczeniowe w ramach określonych specjalizacji. Taki system pozwala nam zapewnić najwyższą jakość tekstu na poziomie językowym i merytorycznym. Stosujemy profesjonalne narzędzia do zarządzania terminologią, a dzięki znajomości zadeklarowanych przez nas dziedzin nieustannie wzbogacamy i aktualizujemy bazę terminologiczną. To pozwala nam spełnić surowe standardy branżowe w zakresie stylu i fachowego słownictwa, z którym na bieżąco pracują nasi tłumacze.

Poznaj cenę tłumaczenia

Wystarczy skorzystać z formularza szybkiej wyceny lub przesłać tekst na adres

Tłumaczenia z zakresu inżynierii

Przekłady tekstów dotyczących inżynierii wodnej i lądowej wymagają precyzji oraz orientacji w zagadnieniach związanych z branżą. Warunkiem przygotowania bezbłędnego tłumaczenia staje się więc wysoki poziom wiedzy technicznej, który prezentują nasi tłumacze niemieccy i angielscy. Standardem jest również korekta merytoryczna oraz dopracowanie graficzne. To pozwala nam zapewnić najwyższą jakość przekładów instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej (DTR). Oferowana przez nas usługa ma charakter kompleksowy, co oznacza, że oprócz przygotowania tekstu zajmujemy się również edycją rysunków technicznych.

Tłumaczenia - inżynieria

W tłumaczeniach tekstów dotyczących inżynierii liczy się dla nas przede wszystkim precyzja i dokładne oddanie znaczenia tekstu źródłowego. Dlatego nasi tłumacze mają również wykształcenie techniczne, pozwalające na trafną interpretację tekstów dotyczących materiałoznawstwa, infrastruktury transportu czy prawa budowlanego. Wiele wysiłku wkładamy również w tworzenie i nieustanne wzbogacanie bazy terminologicznej.

Sprawnie posługujemy się terminologią związaną z automatyką budynkową i mamy orientację we współczesnych trendach dotyczących projektowania inteligentnych urządzeń oraz budynków. Znamy standardy obowiązujące w procesie tworzenia systemów HVAC, jak również wytyczne kluczowych organizacji, na czele z ASHRAE. Mamy niezbędną wiedzę na temat szczegółowych zagadnień dotyczących struktury systemów automatyki – od poziomu wykonawczego związanego z integrowaniem poszczególnych sterowników i regulatorów, po kwestie komunikacji pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem różnych mediów, jak sieć elektryczna czy przemysłowy Ethernet.

Tłumaczenia tekstów z dziedziny IT

Tłumaczenia - IT

Technologia informacyjna rozwija się w błyskawicznym tempie, stąd silne zapotrzebowanie tej branży na specyficzne usługi tłumaczeniowe – kompleksowe i na najwyższym poziomie. Zapewniamy najwyższą jakość w zakresie tworzenia przekładów tekstów informatycznych i lokalizacji oprogramowania, która polega m.in. na dostosowaniu komunikatów do konwencji obowiązujących w danym języku.

Znamy budowę centrum danych od środka, więc mamy orientację w kwestii systemów zabezpieczeń, systemów rozdziału mocy i zasilania awaryjnego. Mamy również wiedzę na temat rozwiązań systemów klimatyzacji w zależności od gęstości upakowania mocy. Zdajemy sobie sprawę z możliwości, jakie dają szafy typu rack i wiemy wiele na temat wyposażenia, które może być w nich montowane.

Posługujemy się terminologią używaną w systemach SAP. Znamy architekturę baz danych i strukturę języka SQL. Zajmujemy się edycją bezpośrednio w kodzie źródłowym języka PHP, ASP, JSP, co ogranicza zbędne koszty dodatkowej pracy informatyka. Przetłumaczymy również pliki HTML bezpośrednio, z zachowaniem struktury tagów. Tłumaczymy strony internetowe działające w oparciu o popularne systemy CMS, jak WordPress, Drupal czy Joomla.

Tłumaczenie tekstów z zakresu budownictwa

Tłumaczenia - budownictwo

Przekłady dla branży budowlanej wymagają orientacji w branżowych realiach i podejścia interdyscyplinarnego. Tworzymy przekłady wraz z opracowaniem graficznym, co jest bardzo istotne w przypadku wszelkich dokumentacji związanych z przedsięwzięciami budowlanymi. Opracowujemy typowe teksty, jak dokumentacja techniczna zawierająca schematy CAD czy dokumentacja przetargowa. Czuwamy nad każdym detalem treści i grafiki, która ma niebagatelne znaczenie w przypadku instrukcji obsługi czy różnego rodzaju projektów.

Czy wiesz, że...

  • Wykonawcy robót budowlanych w Polsce najczęściej wybierani są w drodze przetargów.
  • Oferta złożona w przetargu może być odrzucona ze względu na niepoprawne tłumaczenie poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej.
  • Istotną rolę w dokumentacji technicznej dotyczącej budownictwa odgrywa warstwa graficzna (-> tłumaczymy legendy rysunków i schematy CAD).
  • Poprawne tłumaczenie dokumentów z zakresu budownictwa to wypadkowa wiedzy lingwistycznej, fachowej i doświadczenia w przekładach tekstów specjalistycznych.

Tłumaczenia dla branży elektronicznej

Tłumaczenia - elektronika

Rynek produktów elektronicznych jest niezwykle dynamiczny, co wpływa na zapotrzebowanie na wysokiej jakości tłumaczenia branżowych artykułów eksperckich, jak również materiałów marketingowych przeznaczonych dla docelowych odbiorców. Perfekcyjny przekład tekstu z zakresu elektroniki jest wypadkową umiejętności językowych, wiedzy technicznej i doświadczenia, którym z pewnością mogą pochwalić się nasi tłumacze. Skrupulatnie opracowujemy specyfikacje produktów, instrukcje obsługi, karty produktów czy branżowe artykuły. Tłumaczymy również treści przeznaczone dla klientów w formie różnego rodzaju broszur lub w postaci tekstu opublikowanego na stronie internetowej. Tego typu treści są standardowo poddawane korekcie językowej, dzięki której zostają dopracowane stylistycznie i dopasowane do potrzeb komunikacji marketingowej.

Czy wiesz, że...

  • Obowiązkiem producenta lub dystrybutora jest dołączenie do produktu instrukcji obsługi w języku kraju, w którym odbywa się sprzedaż.
  • Niedokładna lub niepoprawnie przetłumaczona instrukcja obsługi bezpośrednio rzutuje na negatywną opinię o producencie.
  • Tłumaczenie schematów elektrycznych wymaga dużej dbałości o szczegóły. Wymagana jest tu znajomość terminologii, ale równie istotne staje się opracowanie graficzne schematów i naniesienie tekstu tłumaczenia na rysunki bez obniżania jakości.
  • Poprawność terminologiczna tłumaczenia wpływa na zrozumiałość dokumentacji oraz bezpieczeństwo użytkowników.