Tłumaczenie kart katalogowych

Tłumaczenie i opracowywanie kart katalogowych

Sprawna edycja, spójna terminologia

Karta produktu (nazywana również kartą katalogową) jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o produkcie, takie jak: cechy urządzenia, charakterystyka techniczna, parametry techniczne. Zdarza się, że tego typu materiały obejmują również treści marketingowe, jednak nie jest to regułą. Zgodnie z tzw. ustawą o etykietowaniu, producent urządzenia wykorzystującego energię zobowiązany jest do sporządzenia takiej karty w języku zrozumiałym w kraju docelowego odbiorcy.

Specyfika opracowywania tego typu materiałów polega na obowiązku zapewnienia spójności wszystkich istotnych informacji przekazanych przez producenta. W przypadku tego rodzaju dokumentów trudność stanowi nie tyle opracowanie treści, co kwestia edycji tekstu. Wielokrotnie zdarza się, że karty poszczególnych produktów powiązane są treściowo. Praca nad tego typu materiałami ma więc charakter systematyzacyjny. Wszelkie naniesione zmiany muszą być spójne we wszystkich przekazanych przez Klienta plikach, w związku z czym szczególne znaczenie ma skrupulatność i doświadczenie w opracowywaniu takich dokumentów.

Czy wiesz, że...

  • Dystrybutor produktu wykorzystującego energię ma obowiązek dostarczenia użytkownikowi końcowemu karty produktu
  • Sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu to jeden z podstawowych obowiązków ciążących na producencie. Więcej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Dystrybutor produktu wykorzystującego energię ma obowiązek dostarczenia użytkownikowi końcowemu karty produktu
  • Sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu to jeden z podstawowych obowiązków ciążących na producencie. Więcej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Skrupulatnie opracowujemy treść
  • Skupiamy się na spójności terminologicznej
  • Dostosowujemy treści do potrzeb docelowych odbiorców
  • Czuwamy nad elementami graficznymi

Liczba opracowanych przez zespół intoPolish stron kart katalogowych może stanowić powód do dumy. Dzięki doświadczeniu w edycji tego typu materiałów jesteśmy w stanie zapewnić zgodność sporządzonych przez nas kart katalogowych z najwyższymi standardami branżowymi. Skupiamy się przede wszystkim na uzyskaniu spójności terminologicznej. Z tego powodu przekłady wykonywane są wyłącznie przez mających orientację w tej dziedzienie, doświadczonych tłumaczy angielskich i niemieckich. Dodatkowo stosujemy sprawdzone w naszej działalności procedury kontroli jakości. Wraz z Klientem nanosimy na tekście poprawki, służące dostosowaniu treści do nomenklatury stosowanej w danej firmie. W ten sposób stale poszerzamy pamięć terminologiczną, co pozwala nam na zapewnienie spójności wszelkich typów materiałów przekazywanych nam przez Klienta, także w przypadku każdego kolejnego zlecenia.