Tłumaczenie i lokalizacja interfejsów maszyn i urządzeń
Koszt tłumaczenia obliczamy na podstawie liczby słów, języków tłumaczenia i poziomu skomplikowania tekstu – pod względem merytorycznym i graficznym.

Tłumaczenie i lokalizacja interfejsów maszyn i urządzeń

Czynimy Twoje produkty i usługi bardziej zrozumiałymi

Nie da się ukryć, że klienci są coraz bardziej związani z nowymi technologiami. Znacznie wzrosła też ich świadomość konsumencka, a co za tym idzie, oczekiwania w stosunku do produktu. Wchodzenie na rynki zagraniczne jest wyzwaniem dla wielu firm, ponieważ pokonywanie barier geograficznych ściśle wiąże się również z łamaniem barier komunikacyjnych.

Sprawdzoną metodą zwiększania zasięgu w docieraniu do klientów jest dostosowanie elementów funkcjonalnych do lokalnych standardów. Niezwykle istotne jest profesjonalne przygotowanie interfejsu, ponieważ to z nim w sposób bezpośredni obcuje docelowy użytkownik. Dobrą praktyką firm dbających o wysoką jakość obsługi klienta jest tłumaczenie treści na język docelowy wraz z adaptacją elementów językowych i kulturowych do niuansów obowiązujących w docelowym kraju.

Tłumaczenie interfejsów jest zadaniem wymagającym wysokich kompetencji językowych oraz technicznych. Wszystkie polecenia i komunikaty muszą być jednoznaczne i zrozumiałe dla odbiorcy, ale również spójne z poprzednimi wersjami danego produktu. Jednocześnie treść musi współgrać z elementami graficznymi. Należy zwrócić uwagę na poprawność wyświetlania oraz dostosować rozmiar tekstu. Te czynniki wpływają na użyteczność danej aplikacji czy programu, która jest najważniejszym kryterium oceny produktu.

Co otrzymujesz w ramach usługi lokalizacji interfejsu?

  • Przygotowanie przekładu elementów tekstowych
  • Spójne tłumaczenie zapewnione dzięki profesjonalnym narzędziom do zarządzania treścią
  • Zgodność z instrukcją obsługi
  • Kompleksowe tłumaczenie wszelkich elementów związanych z produktem (okna dialogowe, menu, napisy, wiadomości o statusie i błędach oraz wszelkie dokumenty i instrukcje, a także teksty marketingowe przeznaczone dla klientów)
  • Dostosowanie treści do wymogów docelowego rynku
  • Wzajemne dopasowanie elementów tekstowych i graficznych
  • Wsparcie językowe i techniczne

Poznaj cenę tłumaczenia Twojego interfejsu

Wystarczy skorzystać z formularza SZYBKIEJ WYCENY lub przesłać tekst na adres info@intopolish.pl