Tłumaczenia marketingowe
Koszt tłumaczenia obliczamy na podstawie liczby słów, języków tłumaczenia i poziomu skomplikowania tekstu – pod względem merytorycznym i graficznym.

Tłumaczenia marketingowe

Budujemy wizerunek Twojej marki

Sukces tłumaczeń marketingowych w znacznej mierze zależy od wrażliwości językowej i znajomości mechanizmów rynkowych. Liczy się głównie umiejętność dopasowania komunikatu do oczekiwań docelowych odbiorców. Z tego powodu przekłady kreatywne wymagają od tłumacza wiedzy i kwalifikacji z różnych dziedzin. W tym przypadku liczy się coś więcej niż poprawność tekstu, a mianowicie wrażenie, jakie treść wywoła na odbiorcy.

Specyfika przekładów marketingowych wymaga szczególnego podejścia do pracy nad tekstem. Nie tworzymy przekładu treści, ale tłumaczymy sens tekstu, ubierając go w słowa, które pomogą wzbudzić zainteresowanie Twoich klientów. Trafny przekład tekstu marketingowego wymaga nie tylko doskonałych umiejętności tłumaczeniowych, ale też lekkiego pióra, wyczucia stylistycznego, a także wiedzy z zakresu marketingu i znajomości kultury danego kraju.

Do tematu tłumaczeń marketingowych podchodzimy w sposób kompleksowy. W praktyce oznacza to, że praca nad tekstem podzielona jest na kilka etapów, a efekt końcowy powstaje dzięki współpracy tłumacza, korektora, copywritera, a często również specjalisty DTP.

Jak pracujemy?

Nasze zadanie nie kończy się na przełożeniu treści z języka źródłowego na docelowy. Ten etap jest właściwie początkiem dalszej pracy nad przygotowaniem tekstu. Gotowy przekład trafia w ręce redaktora, który nadaje treści odpowiedni styl dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich klientów. Bardzo istotnym elementem jest lokalizacja treści, a więc adaptacja do potrzeb danego kraju uwzględniająca m.in. kontekst kulturowy.

W rezultacie powstaje komunikat skrojony na miarę. Końcowym etapem jest korekta, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich błędów i usterek językowych. W razie potrzeby pracę nad projektem kończą specjaliści DTP, którzy przygotowują materiał do druku, lub eksperci ds. marketingu udzielający dodatkowych konsultacji.

Tłumaczenie > Redakcja > Lokalizacja > Korekta

Mamy świadomość, że teksty marketingowe tworzą komunikację biznesową, a zatem budują wizerunek Twojej marki. W sposób profesjonalny opracujemy więc wszelkie materiały, takie jak:

Usługi, które proponujemy w ramach tłumaczeń marketingowych:

Poznaj cenę Twojego tłumaczenia

Wystarczy skorzystać z formularza SZYBKIEJ WYCENY lub przesłać tekst na adres info@intopolish.pl