Tłumaczenie marketingowe

Tłumaczenia marketingowe

Budujemy wizerunek Twojej marki

Sukces tłumaczeń marketingowych w znacznej mierze zależy od wrażliwości językowej i znajomości mechanizmów rynkowych. Liczy się głównie umiejętność dopasowania komunikatu do oczekiwań docelowych odbiorców. Z tego powodu przekłady kreatywne wymagają od tłumacza wiedzy i kwalifikacji z różnych dziedzin. W tym przypadku liczy się coś więcej niż poprawność tekstu, a mianowicie wrażenie, jakie treść wywoła na odbiorcy.

Specyfika przekładów marketingowych wymaga szczególnego podejścia do pracy nad tekstem. Nie tworzymy przekładu treści, ale tłumaczymy sens tekstu, ubierając go w słowa, które pomogą wzbudzić zainteresowanie Twoich klientów. Trafny przekład tekstu marketingowego wymaga nie tylko doskonałych umiejętności tłumaczeniowych, ale też lekkiego pióra, wyczucia stylistycznego, a także wiedzy z zakresu marketingu i znajomości kultury danego kraju.

Do tematu tłumaczeń marketingowych podchodzimy w sposób kompleksowy. W praktyce oznacza to, że praca nad tekstem podzielona jest na kilka etapów, a efekt końcowy powstaje dzięki współpracy tłumacza, korektora, copywritera, a często również specjalisty DTP.

Jak pracujemy?

Nasze zadanie nie kończy się na przełożeniu treści z języka źródłowego na docelowy. Ten etap jest właściwie początkiem dalszej pracy nad przygotowaniem tekstu. Gotowy przekład trafia w ręce redaktora, który nadaje treści odpowiedni styl dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich klientów. Bardzo istotnym elementem jest lokalizacja treści, a więc adaptacja do potrzeb danego kraju uwzględniająca m.in. kontekst kulturowy.

W rezultacie powstaje komunikat skrojony na miarę. Końcowym etapem jest korekta, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich błędów i usterek językowych. W razie potrzeby pracę nad projektem kończą specjaliści DTP, którzy przygotowują materiał do druku, lub eksperci ds. marketingu udzielający dodatkowych konsultacji.

Tłumaczenie
Redakcja
Lokalizacja
Korekta

Mamy świadomość, że teksty marketingowe tworzą komunikację biznesową, a zatem budują wizerunek Twojej marki. W sposób profesjonalny opracujemy więc wszelkie materiały, takie jak:

 • Broszury, ulotki
 • Oferty, foldery reklamowe
 • Strony internetowe
 • Hasła i spoty reklamowe
 • Informacje prasowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Treści na portalach społecznościowych, forach internetowych

Usługi, które proponujemy w ramach tłumaczeń marketingowych:

 • Tłumaczenia pisemne
 • Redakcja i korekta
 • Copywriting
 • Przygotowanie do druku
 • Lokalizacja stron internetowych